iStock 000074046141 Full

Barn, fritidsaktiviteter og frivillighet

Torsdag 12. november fra kl 17.00-20.00 arrangeres kurset «Barn, fritidsaktiviteter og frivillighet» hos Oslo Sanitetsforening. Målgruppen for kurset er mødre med flerkulturell bakgrunn.

På kurset vil vi ha fokus på fritidsaktiviteters betydning for barn og unges sosial læring, nettverksbygging og på sikt veien inn i arbeidslivet.

Kurset er gratis, men krever aktiv deltakelse. Begrenset antall plasser.
Påmelding senest 5. november til
oslo.sanitetsforening@osf.no eller på tlf. 23 22 21 10.

Vi ber deg oppgi navn, mobilnummer og e-post i påmeldingen.