iStock 000041628582 Double

Vil du bidra?

Den 8. september ble det vedtatt av Landsstyret å oppfordre lokale omsorgsberedskapsgrupper til å bistå flyktningene på Lesvos, siden Sanitetskvinnene har kompetansen på det som er behovet i dette området. Gjennom Anne Marie Joaa fra Sandnes sanitetsforening og hennes kjennskap til Lesvos, ble det knyttet kontakt med den lokale organisasjonen, Agkalia.

Hver dag kommer det nye flyktninger til den greske øya Lesvos. I følge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har bort imot 650 000 mennesker flyktet til Hellas. Det er et enormt antall mennesker, og situasjonen har blitt svært vanskelig å håndtere.

Ønsker du å støtte?
Sanitetsforeningen har nå åpnet en katastrofekonto for de som ønsker å bidra økonomisk til arbeidet knyttet til flyktningsituasjonen. Innsamlede midler vil brukes til hjelpearbeid i forbindelse med flykningsstrømmen og videre integreringsarbeid i lokalforeninger i Norge.
Kontonummer er: 6004.05.50871. For spørsmål, ta kontakt med N.K.S. sekretariatet.

Omsorgsberedskapsgruppen
Om det er personer som ønsker å reise ned og hjelpe til på Lesvos, ta kontakt med Jorunn Sjølie i sekretariatet, E-post: jorunn.sjolie@sanitetskvinnene.no eller tlf. 913 50 589.

For øyeblikket er alle de fire gruppene som sendes ut i denne omgang fulle, men det vurderes om det skal sendes ut flere.