Klverelementer2

Vi søker en dyktig og positiv sekretær

Oslo Sanitetsforening er en ideell organisasjon. Foreningen ble stiftet 26. februar 1896, som den første foreningen i Norske Kvinners Sanitetsforening. Foreningen jobber i dag med å bidra til å gi omsorg i nærmiljøet, samt å bedre kvinnehelse generelt og sette fokus på kvinnes livsvilkår. Foreningen har en rekke medlemsaktiviteter og -møter, der temaene er knyttet mot helse og kvinner på ulike måter.

Sekretær i Oslo Sanitetsforening

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

  • Generelle sekretæroppgaver
  •  Oppfølging av inngående faktura/skanning/betalinger
  • Andre enkle regnskapsoppgaver
  • Postregistering, holde orden i arkivet, både det fysiske og elektroniske
  • Følge opp ulike henvendelser som blant annet gjelder OSF Utdanningssenter AS
  • Innkjøp, både av kontorrekvisita, men også til arrangementer og aktiviteter i husetfølge opp huset
  • Kontakt med vaktmesterforvalte og forberede tildelinger fra legatenefølge opp Brønnøysundregisterne
  • Kontakt med medlemmer og frivillige
  • Delta på, og lede, aktiviteter i OSF ved behov
  • Forøvrig til enhver tid utføre oppgaver etter nærmere avtale med daglig leder

Dine kvalifikasjoner

  •  Erfaring som sekretær
  •  Strukturert og nøyaktig
  •  Fleksibel
  •  Selvgående
  •  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  •  Innsikt og forståelse for arbeid i frivillig og ideelt humanitært arbeid
  • Behersker norsk språk godt

Vi kan tilby

  •  En variert og selvstendig jobb
  •  Lønn og arbeidsvilkår i henhold til avtale
  •  Lyst, trivelig lokale i villa på Smestad

Arbeidstid

Stillingen er en 40% stilling, med mulighet for utvidelse til 50%. Foreløpig frem til 1. mars 2020, med mulighet for fast ansettelse.

Lønn

Lønns- og arbeidsbetingelser etter tariffavtale.

Ønsker du mer informasjon om jobben, ta kontakt med daglig leder May Holen tlf. 23 22 21 12/451 21 097/ may.holen@osf.no

Søknadsfrist 22. mai 2019.
Søknad og CV kan sendes til soknad@osf.no. Merkes «Sekretær» i emnefeltet.