Klverelementer2

Vi søker en dyktig og positiv sekretær

Oslo Sanitetsforening er en ideell organisasjon. Foreningen ble stiftet 26. februar 1896, som den første foreningen i Norske Kvinners Sanitetsforening. Foreningen jobber i dag med å bidra til å gi omsorg i nærmiljøet, samt å bedre kvinnehelse generelt og sette fokus på kvinnes livsvilkår. Foreningen har en rekke medlemsaktiviteter og -møter, der temaene er knyttet mot helse og kvinner på ulike måter.

Sekretær i Oslo Sanitetsforening

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

 • Generelle sekretæroppgaver
 •  Oppfølging av inngående faktura/skanning/betalinger
 • Andre enkle regnskapsoppgaver
 • Postregistering, holde orden i arkivet, både det fysiske og elektroniske
 • Følge opp ulike henvendelser som blant annet gjelder OSF Utdanningssenter AS
 • Innkjøp, både av kontorrekvisita, men også til arrangementer og aktiviteter i husetfølge opp huset
 • Kontakt med vaktmesterforvalte og forberede tildelinger fra legatenefølge opp Brønnøysundregisterne
 • Kontakt med medlemmer og frivillige
 • Delta på, og lede, aktiviteter i OSF ved behov
 • Forøvrig til enhver tid utføre oppgaver etter nærmere avtale med daglig leder

Dine kvalifikasjoner

 •  Erfaring som sekretær
 •  Strukturert og nøyaktig
 •  Fleksibel
 •  Selvgående
 •  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 •  Innsikt og forståelse for arbeid i frivillig og ideelt humanitært arbeid
 • Behersker norsk språk godt

Vi kan tilby

 •  En variert og selvstendig jobb
 •  Lønn og arbeidsvilkår i henhold til avtale
 •  Lyst, trivelig lokale i villa på Smestad

Arbeidstid

Stillingen er en 40% stilling, med mulighet for utvidelse til 50%. Foreløpig frem til 1. mars 2020, med mulighet for fast ansettelse.

Lønn

Lønns- og arbeidsbetingelser etter tariffavtale.

Ønsker du mer informasjon om jobben, ta kontakt med daglig leder May Holen tlf. 23 22 21 12/451 21 097/ may.holen@osf.no

Søknadsfrist 22. mai 2019.
Søknad og CV kan sendes til soknad@osf.no. Merkes «Sekretær» i emnefeltet.