Innlegg

kvinnehels

Ledig stilling som frivillighetskoordinator (vikariat)

Oslo Sanitetsforening søker etter en medarbeider til å koordinere våre frivilligaktiviteter knyttet til voldsutsatte kvinner, samt andre aktiviteter rettet mot kvinner og mødre for å hindre utenforskap og trygge morsrollen. Stilligen er et vikariat. 

Hovedaktiviteten koordinator har ansvar for vil være Ressursvenn, et tiltak rettet mot kvinner som har levd i et forhold preget av vold, og som ønsker å reetablere seg utenfor forholdet. Arbeidet i stillingen innebærer blant annet ansvar for oppfølging og veiledning av frivillige som er koblet sammen med voldsutsatte kvinner, rekruttere flere frivillige og ivareta det gode samarbeidet med Oslo Krisesenter. På grunn av prosjektets arbeidsområde søker vi en kvinne til denne stillingen.

Koordinator vil også ha ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige knyttet til Lesevenn og Nora, et nettverkstilbud for voldsutsatte, og det vil også legges opp til å bidra i eller etablere etablere nye nettverks- og/eller helseaktiviteter på Kvinnehelsehuset på Tøyen eller ved vårt kontor på Smestad.

Oslo Sanitetsforening holder til i et koselig hus på Smestad, og har helt nylig bidratt i oppstarten av et Kvinnehelsehus på Tøyen der både Oslo Sanitetsforening og andre lokalforeninger skal kunne drive aktiviteter. Vi ønsker derfor at den som blir ansatt kan bidra i arbeidet med å etablere og sikre gode, helsefremmende aktiviteter og arrangementer både på Smestad og Tøyen.

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttere frivillige «ressursvenner»
 • Gjennomføre møter med voldsutsatte på krisesenter
 • Koble sammen frivillige ressursvenner og voldsutsatte
 • Ta imot og følge opp henvendelser fra krisesenter og annet hjelpeapparat
 • Arrangere kurs for nye frivillige i Ressursvenn og andre aktiviteter
 • Veilede frivillige, både individuelt og i grupper (erfaringsdeling)
 • Organisere aktiviteter for frivillige og deltakere
 • Planlegge og gjennomføre arrangementer i regi av Oslo Sanitetsforening
 • Bidra til at vi kan levere gode lavterskelaktiviteter på Kvinnehelsehuset
 • Følge opp frivillige og turnus i aktiviteten Lesevenn
 • Andre oppgaver i samarbeid med daglig leder 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning, evt. relevant erfaring fra feltet
 • Relevant erfaring fra arbeid med frivillige og/eller voldsutsatte
 • Veiledererfaring
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk. Må gjerne beherske flere språk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Organisasjonserfaring

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Er nøyaktig, strukturert og kan jobbe planmessig
 • Er fleksibel når det gjelder arbeidstid, herunder ettermiddager, helger, samt noe reisevirksomhet
 • Har evne til å se ressurser og muligheter
 • Positiv innstilling

Vi tilbyr:

 • En meningsfull hverdag gjennom å tilrettelegge for aktiviteter av stor betydning for både frivillige og deltakere
 • Et allsidig faglig, hyggelig arbeidsmiljø med flere aktivitetskoordinatorer og andre
 • Lønn etter avtale
 • Månedskort i Oslo
 • Et arbeidssted som satser på kompetansetiltak og ønsker å bidra til at ansatte får mulighet til å utvikle seg i jobben
 • En spennende og utfordrende jobb i flotte lokaler på Smestad og nytt kvinnehelsehus på Tøyen

Ønsker du mer informasjon om stillingens innhold, ta kontakt med seniorrådgiver Goke Bressers på telefon 915 62 366 eller goke.bressers@osf.no eller daglig leder Ragnhild Lerø på telefon 92 22 37 19 eller ragnhild.lero@osf.no.

Stillingen er et åtte måneders vikariat med tiltredelse september 2024. Det kan bli aktuelt med noen måneders utvidelse.

Søknadsfrist: 10. juni

Søk via finn.no sin søknadsportal her.