pexels nina uhlikova 725255

Likestilling i 2021 handler om kvinners helse

I dag markerer vi den internasjonale kvinnedagen. Dagen har siden 1977 vært en viktig markering av kvinners rettigheter og kampen for likestilling. Sanitetskvinnene har de siste 125 årene stått i bresjen for kvinners rettigheter og helse. Noen milepæler gjennom Sanitetskvinnenes historie inkluderer blant annet da den første helsestasjonen ble opprettet i 1914, da Sanitetskvinnene åpnet de første mødreklinikkene i 1925, og opprettelsen av et eget fond spesielt rettet mot kvinnemedisinsk forskning i 1996.

Arbeidet sanitetskvinner over hele landet gjør underbygger at kvinnehelse og livskårsforskning er sentrale fokusområder for N.K.S. I Oslo Sanitetsforening ser vi det tydelig i arbeidet for inkludering av innvandrerkvinner, strikking for prematurfødte, bistand til småbarnsfamilier og voldsutsatte, samt forebyggende tilbud for tenåringsjenter. I dag, som i de siste 125 år, står likestilling på agendaen og det er tydelig at veien mot et likestilt samfunn handler om kvinners helse.

I anledning 125årsjubileet og kvinnedagen lanserer Norske Kvinners Sanitetsforening i dag «Svanger» – en digital serie hvor forskning på helse i svangerskap og barsel diskuteres. Serien er utformet i samarbeid med Helsedirektoratet, Jordmorforbundet NSF, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF og Den norske jordmorforening. I forbindelse med lanseringen leder generalsekretær Grete Herlofson en direktesendt samtale med helsedirektør Bjørn Gulvold og Harald Eia klokken 10.00 på facebook. Samtalen vil omhandle viktigheten av forskning på kvinners helse rundt svangerskap og barseltid. Du kan lese mer om «Svanger» her. Følg med på facebooksiden til «Svanger» for nye episoder av serien.

Vi gleder oss til å følge med på serien, og ønsker med det å gratulerer alle kvinner med dagen!