Våre arrangementer

Bidrar i solidarisk spleiselag

Oslo Sanitetsforening vil bidra i N.K.S sitt spleiselag for å rekruttere flere medlemmer til organisasjonen. Det ble bestemt under OSFs årsmøte i 2017.

For å nå målet om 50 000 sanitetskvinner i 2020, må synlighet og verving bli en prioritert oppgave i hele organisasjonen. Årsmøte i Oslo Sanitetsforening slutter seg til styrets forslag om å delta i det solidariske spleiselaget for vekst og utvikling i perioden 2017 – 2020. Økonomisk bidrag skal avklares årlig på bakgrunn av årlig regnskap.

Viktig med flere medlemmer

-Vi må sørge for at sanitetskvinnene ikke snakkes om som noe som var blant bestemødrene, men noe som er blant naboer og venninner, har generalsekretær i N.K.S, Grete Herlofson, tidligere uttalt.

Allerede i år har det vært mange ulike aktiviteter rundt om i landet. N.K.S har fått mer enn 1665 nye medlemmer i 2017 og flere skal det bli. Dette er en utvikling Oslo Sanitetsforening ønsker å bidra til.

– Med flere medlemmer kan vi ha aktiviteter og tilbud til enda flere som trenger det, og vi får en enda sterkere stemme i samfunnsdebatten, sier generalsekretær Grete Herlofson.

 Følg oss videre

Takk til alle som møtte opp og bidro til diskusjon under Oslo Sanitetsforenings årsmøte! Sammen arbeider vi for et varmere samfunn der alle føler tilhørighet, og blir verdsatt for den de er. Vi arbeider også for bedre kvinnehelse, og mot vold mot kvinner. Vi ønsker kvinner og menn velkomne til å støtte oss i dette, og ønsker det nye styret lykke til!

På våre hjemmesider og på Oslo Sanitetsforenings Facebook-side finner du mer informasjon om vårt arbeid, og våre aktiviteter.

BLI MEDLEM AV OSLO SANITETSFORENING

 

årsmøte OSF

Årsmøte i Oslo Sanitetsforening 2017.