arnhild

Langsommere tilbake. Hvordan vokte håpet når håpløsheten er enorm?

Arnhild Lauveng er spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Hun fikk for mange år siden diagnosen schizofreni, men ble senere erklært frisk. Hun bruker aktivt sine erfaringer fra psykiatrien i sine foredrag, og har skrevet flere bøker.

Vi snakker ofte om betydningen av håp, og håp er opplagt viktig. Men hvordan orke å stå i, holde ut, og tåle håpløshet, også håpløshet som varer over tid? Det kan være krevende å dele menneskers smerte når smerten – tilsynelatende – er uendelig og upåvirket av vår innsats. Og det kan være vanskelig å passe på egne grenser og behov når den andres smerte og behov er så altoppslukende. Samtidig er det veldig viktig, og kan være helt avgjørende for den det gjelder både at vi tåler håpløsheten, at vi tåler at ting ikke blir bra så fort som vi ønsker det.

 

Tid: mandag 3. februar kl 18-19.30

Sted: Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7.

Påmelding: Innen torsdag 30. januar til: nettverket.besokstjenester@re dcross.no

Tlf: 413 20 575 / 488 68 694