«Når barn er pårørende»

Onsdag 13. februar var vi så heldige å få besøk av psykiater Anne Kristine Bergem her i OSF. Bergem har lang erfaring innen psykisk helse, og har arbeidet med barn som pårørende både i klinikk, gjennom organisasjonsarbeid og i møte med foreldre, frivillige og hjelpere. Onsdag delte hun av sin kunnskap og erfaring med oss. Det ble en interessant og lærerik kveld!

Svært mange barn er pårørende til enhver tid. Det er faktisk snakk om flere hundre tusen. Dette er barn som for eksempel er pårørende av en fengselsinnsatt forelder, et sykt søsken, mor eller far, eller om barnet opplever å miste noen av sine nærmeste.

Vi vet at det finnes mange som ønsker å hjelpe barn og unge som er pårørende. Men kanskje opplever også flere av oss å bli redde for å gjøre feil, og at man ikke helt vet hva man skal si eller gjøre i møte med disse barna? Gjennom foredraget til Bergem fikk vi både mer kunnskap, mer forståelse og ikke minst råd og tips som lett lar seg omsette til den praktiske hverdagen. Bergem sørget for å gi publikum en god introduksjon til et viktig og samtidig komplisert tema.

 

DSC 0002

 

Vi vil takke Anne Kristine for et fint foredrag. Dette var nyttig for oss alle!