saifa

Åpent møte med Safia Abdi Haase, 29. september!

Safia Abdi Haase kommer til Oslo Sanitetsforening for å snakke om inkludering og mangfold.

Hun er en norsk-somalisk sykepleier, spesielt kjent for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse. Historien hennes er både sterk og engasjerende, og den må fortelles! Hun er kjent for sine inspirerende foredrag, og vi gleder oss over at hun nå igjen kommer til Oslo Sanitetsforening.

Safia Abdi Haase er med i et nasjonalt utvalg som arbeider med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse mellom kulturer. Hun fikk blant annet i 2011 en pris fra Unni og Jon Dørsjøs minnefond for sitt «kontaktskapende arbeid mellom somaliere og nordmenn, og for at hun er en viktig rollemodell for innvandrerkvinner i Norge». Hun har også mottatt St. Olavsorden i kampen mot vold mot kvinner.

Tid: Torsdag 29. september kl. 17.30 – 20.30

Påmelding senest den 27. september på telefon 23 22 21 10/14,

eller på mail: oslo.sanitetsforening@osf.no