smitte person snyter

Koronavirus

Det viktigste vi kan gjøre for å hindre at mange blir syke er å forsinke spredningen mest mulig. Da vil færre få behov for hjelp samtidig og helsetjenesten vil kunne gi behandling til alle som trenger det. Alle kan bidra til å begrense smitten – takk for at du bidrar!

Vi i Oslo Sanitetsforening har bestemt oss for å avlyse alle våre arrangement inntil videre og frem til påskestart- hold deg oppdatert på hjemmesiden eller Facebook-siden vår.

Smitte og inkubasjonstid

Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hold minst én meters avstand til personer som hoster.
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albuekroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.

Hva skjer dersom jeg har vært nær noen som er smittet?

Kommuneoverlegen vil, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, kontakte personer som har vært i nær kontakt med en person som har testet positivt på det nye koronaviruset.

Inkubasjonstid og symptomer

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er ifølge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.

 • Feber, sår hals og hoste.
 • Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker

Kan det smitte fra personer uten symptomer?

 • Den viktigste smitten skjer når personer har symptomer, men det er også mulig med smitte rett før man får symptomer.
 • Dersom du er syk, hold deg hjemme.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117.
 • Det er kun ved livstruende sykdom eller skade 113- nummeret skal ringes.

Hva betyr det at WHO har erklært koronaviruset som en pandemi?

Folkehelseinstituttet definerer en pandemi som: et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden.

God håndhygiene – viktig for å forebygge kontaktsmitte

Håndhygiene er et effektivt tiltak for å forebygge sykdom.

 • Personer som er syke bør vaske hendene godt når det er risiko for at de har fått smittestoff på hendene (for eksempel etter å ha pusset nesen), før de berører gjenstander i omgivelsene.
 • Håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ som også kan gjennomføres ved sykesengen.
 • Det er også viktig at familiemedlemmer og andre som er i kontakt med den syke er ekstra påpasselig med håndhygiene etter kontakt med den syke eller med gjenstander som kan inneholde smittestoffer, som for eksempel snytepapir.

Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt

Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Dette gjelder ikke dersom man jobber i helsetjenesten, eller har kontakt med en person med bekreftet eller mistenkt infeksjon med koronaviruset. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

Hvem bør testes for koronavirus?

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

 • Har vært i et område med utbredt spredning av covid-19: Områder med spredning av covid-19
 • Har vært i nærkontakt eller lavrisikokontakt (se under) med et bekreftet tilfelle av covid-19 sykdom
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 sykdom, uavhengig av om beskyttelsesutstyr er benyttet.
 • Har vært på reise utenom Norden og er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (inkludert studenter).
 • Har vært på reise utenom Norden og er innlagt i helseinstitusjon.

Personer uten symptomer skal ikke testes. Hovedårsaken er at det vil gi falsk trygghet, samtidig er testkapasiteten begrenset. Les mer om testing på FHI. 

Rengjøring – hjemme og offentlig

Det er usikkert hvor lenge viruset kan leve på overflater. Det vil variere med overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet. Fordi virus kan finnes på overflater er håndvask det viktigste tiltaket.

Helsedirektoratet har oppfordret kollektivselskaper til å sette i gang ekstra rengjøring av T-banevogner, busser, trikker osv. Helsedirektoratet oppfordrer også til ekstra rengjøring på områder med stor publikums-trafikk.

Hentet fra HelseNorge sin hjemmeside. Innhold levert av: Helsedirektoratet Sist oppdatert: 12.03.2020.