I samarbeid med Oslo Krisesenter organiserer Oslo Sanitetsforening prosjektet «Lesevenn», for å styrke barns språkutvikling og for å gi dem trygg voksenkontakt.

Hver lørdag leser to frivillige Lesevenner høyt for en del av barna som bor midlertidig på Oslo Krisesenter. Høytlesning er en hyggelig aktivitet både for de som leser og for de som hører på, samt at det har en språkstimulerende effekt.

Har du lyst til å være Lesevenn? Du er hjertelig velkommen til å delta på vår informasjonskveld 28. september fra kl. 17-18 i Solskinnsveien 12. 

Siden lesingen foregår på Oslo Krisesenter er det kun kvinner som kan delta. Alle frivillige må være over 18 år. Politiattest kreves.

Ønsker du mer informasjon eller du vil melde deg på?

Kontakt vår koordinator Goke Bressers på goke.bressers@osf.no / 915 62 366