Home Start Familiekontakten-kurs

28feb17:0021:00Home Start Familiekontakten-kurs17:00 - 21:00(GMT+00:00)

Detaljer

Kurs for nye familiekontakter starter 24 januar, og vi trenger deg som er glad i barn og som vil være med på å gjøre en forskjell!


Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram, hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier med minst ett barn under skolealder i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Oppgavene til familiekontakten kan være leksehjelp, lesing, trilletur med babyer, lek og aktiviteter med barn, hjelp til stell og mye annet. Det er familien som bestemmer hva de trenger hjelp til.

Vi trenger frivillige til:
– Familiekontakten går på ukentlige besøk hjem til familien, og er der 2-4 timer i uken. Oppdraget varer i 6 måneder.
– Gi støtte og avlastning til småbarnsfamilier.
– Gjennomføre et 7 ukers kurs: Familiekontakten får et oppstartskurs på 7 temakvelder for å være best mulig forberedt.
– Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og familien underveis.

Som familiekontakt får du:
-Leke med barn
-Delta i meningsfylt aktivitet
-Hjelpe noen som trenger det
-Veiledning og oppfølging
-Tilbud om spennende temakvelder
-Bli kjent med andre frivillige

Mer om Home-Start Familiekontakten:
Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår.

Ønsker du flere opplysninger? Ta kontakt med; Maria på telefon 932 39 476 eller epost; maria.nordal@osf.no eller Ellen Margrethe på telefon 23 22 21 14 eller på e-post: ellen.margrethe@osf.no.

 

Mer opplysninger om Home-Start Familiekontakten finner du på www.home-start-norge.no

Mer

Tid

28. februar 2019 17:00 - 21:00(GMT+00:00)