Helsekafe 1500px Optimized

Helsekafè

Helsekafé er et sosialt møtepunkt for kvinner på tvers av bakgrunn, der vi legger til rette for lavterskel informasjonsformidling om ulike temaer innen kvinnehelse. Nyt en kaffe samtidig som du tilegner deg viktig kunnskap sammen med andre.

Hva vi tilbyr:

  • Informasjonsdeling: Få tilgang til viktig kunnskap om kvinnhelse i en uformell setting
  • Interaksjoner med helseaktører: Still spørsmål og få svar fra ulike personer som arbeider med eller engasjerer seg for kvinnehelse.
  • Interessante samtaler: Nyt en kopp kaffe eller te mens du deltar i interessante samtaler

Helsekafé er for alle kvinner, uavhengig av bakgrunn, som er interesser i å lære mer om egen helse i et sosialt og støttende miljø.

Helsekafé har alltid et aktuelt tema innen kvinnehelse og arrangerer annenhver tirsdag i måneden.