Flerkulturell doula 1500px Optimized

Flerkulturell doula

Flerkulturelle doulaer er kvinner med minoritetsbakgrunn som selv har født i Norge. De blir kurset gjennom et modulbasert kurs utviklet og holdt av jordmødre. De har både kunnskap gjennom egenerfaring og gjennom en generell innføring i det norske helsevesenet.

Den flerkulturelle doulaen blir koblet med en gravid kvinne i svangerskapet som deler samme språk og kulturelle bakgrunn som henne selv. De fungerer som «cultural mediators» som støtter og følger den gravide kvinnen og hennes familie gjennom perioden før, under og etter fødsel.