Kvinnehelsehus Oslo

Kvinnehelsehus er et lavterskeltilbud for kvinner i alle livsfaser, med tilbud om helsehjelp, nettverk og kunnskap. Vi tilbyr aktiviteter som styrker kvinners helse, livskvalitet og nettverk. 

I april 2024 åpnet vi Kvinnehelsehuset på Tøyen. H.M. Dronningen og Oslos ordfører Anne Lindboe var med på åpningen, og fikk møtte både ansatte, frivillige og kvinnene som skal delta på de ulike aktiviteten på kvinnehelsehuset.

Lavterskel helsetilbud for kvinner i Oslo

Kvinnehelsehusenes skal være et tillegg til det offentlige behandlingstilbudet, og tilbyr sosial- og lavterskel støtte. Aktiviteter i kvinnehelsehuset skal være gratis og det skal etableres samarbeid med andre organisasjoner, kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Kvinnehelsehuset befinner seg i bygget Tøyenhelsa (Hagegata 32) og er på 200 kvadratmeter. Det består av en stor aktivitetssone med åpen kjøkkenløsning, der det vil avholdes sosiale aktiviteter. Det har også flere grupperom, samtalerom og et undersøkelsesrom.

Torsdag 4 April 2024 12

Foto: Per-Åge Eriksen

Kvinnehelsehus

Aktiviteter og program

Det fullstendige aktivitetsprogrammet for kvinnehelsehuset i Oslo annonseres i august 2024, men vi er allerede i gang med å implementere Oslo Sanitetsforenings etablerte tilbud på kvinnehelsehuset på Tøyen. Vi vil også fortsette å holde aktiviteter i Solskinnsveien på Smestad. Har du innspill til hva Kvinnehelsehuset i Oslo bør romme? Send dine innspill til Rie Skogstad på e-post til: rie.skogstad@osf.no.