Kurs om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

08nov18:0020:30Kurs om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold18:00 - 20:30(GMT+01:00)

Detaljer

Linn Markussen fra N.K.S. holder kurs om negativ kontroll og ærerelatert vold 8. november kl 18-20:30 i Solskinnsveien 12. Arrangementet vil også bli streamet.

Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Likevel ser vi gjentatte eksempler på hvordan denne friheten innskrenkes. Det er behov for en aktiv politikk for å bekjempe holdninger og handlinger som forhindrer den enkeltes muligheter til både å lykkes og leve et fritt og trygt liv.

På kurset lærer deltakerne om hva negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er, hvem som er i risikogruppen, og hvor man kan få hjelp hvis man selv er utsatt, eller er bekymret for noen.

Kurset passer for de som driver aktiviteter for og med unge jenter og kvinner i ulike aldre og med ulik kulturell bakgrunn, eller bare interesserer seg for tematikken.

Kurset er gratis og åpent for alle interesserte. Påmelding til pamelding@osf.no senest den 1. november. Gi beskjed om du ønsker å delta i Solskinnsveien eller følge streamingen.

 

Mer

Tid

8. november 2021 18:00 - 20:30(GMT+02:00)