CACE14A7 658A 46C5 B00F 9D371889B45D

Ny koordinator i Oslo Sanitetsforening

1. juni startet Helle Aasen som ny koordinator i Oslo Sanitetsforening. Helle er statsviter og har lang erfaring fra å jobbe med barn og unge, blant annet som lærer. Helle skal være koordinator for Sisterhood gruppa som fra høsten skal ledes av frivillige, og er allerede i gang med å rekruttere både deltakere og nye gruppeledere. Hun skal også ha ansvar for å drifte foreningens hjemmeside og SoMe, samt følge opp andre prosjekter.

Vi ønsker Helle hjertelig velkommen, og er veldig glade for å ha henne med oss på laget.