ressursvenn

Vær med å bygge et støttenettverk for voldsutsatte: Ressursvenn-kurs for nye frivillige i høst!

Mange voldsutsatte opplever å stå alene etter å ha opplevd vold i nære relasjoner. Det er en situasjon som kan være overveldende og isolerende. I Ressursvenn gir vi voldsutsatte en verdifull mulighet til å få støtte og hjelp fra frivillige i den sårbare fasen når de skal etablere seg på nytt. Bli med oss på kurs i høst for nye frivillige og bli en pålitelig Ressursvenn!

Kurset går over fire kvelder og vil bli holdt av Guro Dragset, som er koordinator i Ressursvenn og Lesevenn. Guro har vært med på å utvikle voldsmodulen i Trygg Sammen, som er et informasjonsmateriell og opplæringspakke om vold i nære relasjoner.

Frivillige Ressursvenner bør være over 23 år og må levere politiattest. Grunnet tiltakets egenart må den frivillige være en kvinne. Som Ressursvenn vil du møte den voldsutsatte to til fire ganger i måneden for ulike aktiviteter, som for eksempel å ta en kaffe sammen eller gå tur. Du kan også bistå med praktiske ting ved behov, som jobbsøking eller være med på en boligvisning. Koblingen mellom Ressursvennen og deltakeren varer vanligvis i cirka ett år, hvor både den frivillige og deltakeren er i tett kontakt og oppfølging av koordinator.

Gjennom deltakelse på alle fire kurskvelder vil du få et omfattende og grundig fundament som frivillig. Det er en unik mulighet til å lære om vold i nære relasjoner, traumer og grensesetting som vil hjelpe deg i møte med voldsutsatte i deres reise mot et nytt liv. Etter fullført kurs vil du motta et kursbevis som bekreftelse på din deltakelse og kompetanse som Ressursvenn. Dette kan være verdifullt å vise frem for fremtidige arbeidsgivere eller relevante organisasjoner du ønsker å engasjere deg i.

Her er en oversikt over kurskveldene, hvor hver uke vil fokusere på relevante temaer:

 • Torsdag 31. august kl. 17-20
  Den første kurskvelden får man en innføring i Ressursvenn. Kvelden vil også dekke Oslo Krisesenters historikk, og vi får besøk av leder av dagsenteret på OK. Vi går gjennom teori: hva er vold og de ulike typene av vold.
 • Torsdag 7. september kl. 17-20
  Vi besøker Oslo Krisesenter. Ansatte fra OK vil presentere de ulike avdelingene på Krisesenteret. Vi går også mer i dybden på hva vold er.
 • Torsdag 14. september kl. 17-20
  Temaet for kvelden er kultursensitivitet med besøk av Cecilie Kolflaath Larsen, som vil gi oss viktig kunnskap og forståelse for den kulturelle diversiteten i møte som Ressursvenn. Cecilie er kulturpsykolog og har gjennom de siste 15 årene jobbet med minoriteter og kulturtematikk.
  Denne kurskvelden vil bli holdt sammen med kursdeltakere i Home-Start Familiekontakten.
 • Torsdag 21. september kl. 17-20
  Denne kurskvelden vil fokusere på å lære mer om Oslo Sanitetsforening, vi har også Daglig leder Goke Bressers til stede. Vi går også gjennom hvordan det er å være en Ressursvenn.
 • Torsdag 28. september kl. 17-21
  Dette er en valgfri kurskveld. Vi får besøk av Tryggere Sammen, et prosjekt utviklet av Norges bondelag med formål om å dele kunnskap om hvordan man sammen kan være tryggere. På kurskvelden vil vi få førstehjelpskurs for barn og spedbarn.
  Denne kurskvelden vil bli holdt sammen med kursdeltakere i Home-Start Familiekontakten.

Det vil være matservering ved ankomst hver kurskveld.
Letteste adkomst er T-bane 2 eller 3 / buss 23 eller 24 til Smestad, deretter fem minutters gange langs Viggo Hansteens vei i retning Storo. Vi holder til på venstre side av veien/Ring 3 mot Storo. Følg skilting mot Oslo Sanitetsforening. Vi holder til rett bak brannstasjonen. Parkeringsmulighetene er gode.

For å melde deg på kurset, vennligst send en påmelding til Guro Dragset på e-post guro.dragset@osf.no.

Hun vil også svare på spørsmål om kurset eller generelt om Ressursvenn.