pexels porapak apichodilok 346885

Kultursensitivitet

Den 3. september hadde OSF besøk av tolk, statsviter og foredragsholder Milica Javdan. Javdan holdt et foredrag om kultursensitivitet, der hun så nærmere på synlige og usynlige barrierer. Dette foredraget inngikk som en del av kurset for nye frivillige i både Home-Start Familekontakten og Ressursvenn.

Tematikken Javdan tok for seg er svært aktuell i begge disse to tilbudene. Familiene i Home-Start Familiekontakten og deltakerne i Ressursvenn består begge av en mangfoldig gruppe mennesker. Å ha en flerkulturell forståelse og kunnskap omkring det at vi mennesker tenker og handler ulikt på bakgrunn av ulik kultur og livserfaring, er derfor nyttig å ha med seg inn når våre frivillige skal skape trygge og velfungerende relasjoner med de menneskene de møter. OSF takker Milica for et fint foredrag, som vi er sikre på at samtlige kursdeltakere fant både lærerikt og meningsfullt!

Milica Javdan skal også holde et innlegg under Erfaringskonferansen for Ressursvenn den 7. oktober på POPSENTERET. Dette ser vi frem til! For mer informasjon omkring dette arrangementet, se her.