pexels photo 260024

Kandidater på valg OSF

B 413x350 1

Berit Mork Nordby

Berit Mork Nordby (gjenvalg som leder for 2 år)

«Jeg ønsker å være med videre som foreningsleder for å kunne fortsette det gode samfunnsnyttige arbeidet som utføres i Oslo Sanitetsforening. Jeg er spesielt opptatt av å sikre økonomien slik at aktiviteter knyttet til barn, ungdom og familier kan fortsette samtidig som vi ser på mulighetene til å dekke nye behov. God økonomi gir også trygge arbeidsforhold for våre ansatte.»

Verv i OSF:

2 år som foreningsleder, valgt på årsmøtet i 2018.
Nestleder Oslo Sanitetsforening Eiendom AS

Styreleder Oslo Sanitetsforening Eiendom AS/Oslo Sanitetsforenings Forvaltning AS

Styreleder Solbu Ettervernshjem AS

Styremedlem i Oslo Sanitetsforening Hjelpepleierskole

Nestleder i styret for Oslo Sanitetsforening og vikarierte 1 år som foreningsleder

Valgkomite OSF

Arbeidserfaring: Regnskapssjef 6.5 år og 1 år som konstituert daglig leder i OSF.
En rekke stillinger innen regnskap og økonomi.

Sanna

Sanna Emtinger

Sanna Emtinger (gjenvalg som styremedlem for 2 år)

«Jeg ønsker å bidra i styret i perioden fremover fordi jeg er så utrolig stolt over hva foreningen får til. Både for ulike grupper, men også for mange individer.

Mitt ønske er at vi har et godt tilbud for eksisterende medlemmer, men også for nye medlemmer. Medlemsbasen består av både eldre og yngre medlemmer, medlemmer som kun vil bidra økonomisk, og medlemmer som vil delta aktivt som frivillig eller på de tilbudene vi har.  Derfor er det viktig at vi har tilbud som passer for alle. Jeg jobber som markedssjef, og er opptatt av akkurat det, derfor er jeg er sikker på at jeg kan fortsette å være en viktig bidragsyter i årene som kommer.»

Verv i OSF:
Styremedlem siden 2018. Aktiv Medlem av «Vervegruppa» i OSF i 2017/2018, 2018/2019.
Deltaker i Spleiselagsgruppa som styres av NKS, 2018/2019/2020.
Arrangementskomiteen for en aktivitet i Sanitetens uke 2019

Arbeidserfaring:  Nåværende jobb er Head of Marketing, Telia.
Har hatt flere stillinger innenfor marked, salg og ledelse.

Maria 267x350 1

Maria Lundberg

Maria Lundberg (ny, velges for 2 år)

«Jeg har først og fremst et sterkt engasjement for frivillig innsats for å styrke andre menneskers livskvalitet, men også fellesskapets grunnleggende verdier som handler om å gi og dele omsorg. NKS motto om å «I de små ting frihet, I de store ting enighet, I alle ting kjærlighet», er verdier jeg sterkt identifiserer meg med, og som jeg tror mange kan relatere til. Dette er ikke minst viktig i en tid der fellesskapsånden på mange fronter står under press pga både geopolitisk men også ideologisk friksjon (fremvekst av radikale miljøer etc). Så det samfunnspolitiske bidraget som NKS og OSF representerer, på tvers av religion og politikk, er et viktig perspektiv for meg å både være en del av og ambassadør for, og også formidle ut til omverdenen og få flere med på.»

Verv i OSF: Lesevenn

Arbeidserfaring: Seniorkonsulent i IML Institutt for medskapende ledelse AS. Lektor / Assistant professor ved Copenhagen Business School, Institutt for Ledelse, Samfunn og kommunikasjon.