Berit 002

JULEHILSEN 2019

Frivillighet som drivkraft i samfunnet

Julen nærmer seg, året avsluttes, og vi går inn i 2020 med nye muligheter.

Med frivillighet som drivkraft er vår forening med på å bidra til et trygt og inkluderende samfunn gjennom tilbud og aktiviteter.

Dette er mulig å gjennomføre fordi vi har en dyktig administrasjon som legger til rette for arbeidet, har medlemmer som stiller opp og deltar på forskjellige aktiviteter, og ikke minst alle de dyktige og engasjerte frivillige som velger å bruke tid på at andre skal ha det bra og få gode opplevelser.

Arbeidet vårt vil fortsette i 2020. Neste år blir Home-Start Familiekontakten utvidet til  å gjelde familier med barn over seks år. Behovet er stort. Vi er opptatt av å hjelpe familier som trenger besøk og litt støtte, og har også satt av penger som kan benyttes der barna mangler leker, varmt vintertøy og kanskje en bursdagspresang.

Prosjektet  Ressursvenner som er et tilbud til voldsutsatte kvinner, og ble drevet i samarbeid med Oslo Krisesenter og N.K.S. sentralt, ble avsluttet i mai. Dette er nå blitt et fast tilbud i Oslo Sanitetsforening i samarbeid med Oslo Krisesenter. Oslo kommune setter pris på tiltaket og bevilger oss økonomisk støtte for 2020.

Foreningen får gode tilbakemeldinger på det arbeidet som utføres, og vi håper på enda større aktivitet og frivillighet i 2020.

På vegne av styret vil jeg takke samtlige for innsatsen og ønske

God Jul

og

Godt Nytt År

 

                                                                                                                      Foreningshilsen fra Berit Mork Nordby