Vil du passe barn slik at internasjonale kvinner kan lære norsk og bygge nettverk? Som frivillig vil du ha ansvar for barna sammen med en annen frivillig, mens mødrene deltar i samtalegruppen i etasjen over. Dere velger selv hva slags aktiviteter dere vil gjøre sammen med barna.

For hvem: Trygge og lekne kvinner i alle andre

Hvor og når: Hver onsdag kl. 17.00-19.30 i Solskinnsveien 12, Smestad.

Hva: Passe barna til deltakere på samtalegruppen Kvinneprat på Tvers. Vi har et fint lekerom i kjelleren med barneleker, spill og tegnesaker. Som frivillig vil du ha ansvar for barna sammen med en annen frivillig mens mødrene deltar i samtalegruppen i etasjen over. Dere velger selv hva slags aktiviteter dere vil gjøre sammen med barna. Du bestemmer selv hvilke onsdager som passer.

Ønsker du flere opplysninger?

Har du spørsmål? Kontakt Trine Lund: trine.lund@osf.no eller 23 22 21 15/97 06 29 85