Oppføringer av Susanne Nygård

En åpen kveld for familiekontaktene våre

I koordinatorenes øyne hadde vi en hyggelig og vellykket kveld torsdag 5. april, åpen for alle våre familiekontakter. Etter en presentasjonsrunde av alle, åpnet vi for lufting av problemer og erfaringer man kan ha stått i som familiekontakt. Så var det åpent for forslag til hvordan ulike utfordringer kan løses. Familiekontaktene ble så delt inn […]

JA BETYR JA!

Russetiden – det norske kulturfenomenet, som har sine røtter helt tilbake til 1700-tallet. Nå starter den straks opp igjen. Om ikke så mange dagene vil russebusser nok en gang innta gatene, og farge bybildet. Det er tid for rulling, festing og knuter i lua for russen 2018. Som kjent jobber Sanitetskvinner over hele landet med […]

OSF inviterer alle russ i Oslo til et gratis event

Vi vet at mange voldtekter skjer i russetiden. I 2016 ble det anmeldt 14 voldtekter, som fant sted i forbindelse med russearrangement. Ifølge Kripos er det stor grunn til å tro at dette kun er toppen av isfjellet, og at mørketallene er store. Den landsdekkende kampanjen «Ja betyr ja» har kommet på plass, som et […]

Internasjonal samtalegruppe for kvinner

Er du kvinne og relativt ny i Norge? Oslo Sanitetsforening holder ”Internasjonal samtalegruppe for kvinner” hver torsdag fra kl. 13 – 15 i Solskinnsveien 12 på Smestad. Samtalegruppen vil være sammen med vår frivillige og hyggelige Tina, som har et tema for hver gang. Vi samtaler om samfunnsaktuelle tema, eller tema basert på deltakernes ønsker […]

Ny rapport om ungdom og seksuelle krenkelser

I dag er seksuelle krenkelser blant ungdom svært utbredt, og disse krenkelsene kan være grove. Dette kommer frem i Barneombudets nyeste rapport om seksuelle krenkelser blant ungdom, publisert 6. mars i år. – Seksuelle krenkelser blant ungdom må tas mer på alvor. De seksuelle krenkelsene vi har sett ungdom utsettes for er utbredt, det er […]