Oppføringer av

Velkommen til vår nye kollega!

Den 1. september startet Miriam Wik Maasø i et vikariat hos oss. Miriam har en bachelor i psykologi i fra NTNU, er 27 år og kommer fra Oslo.  Miriam blir gruppeleder for Sisterhood 2020-2021. Sammen med kollega Caroline Skjørshammer er nå i gang med rekruttering av nye jenter. I tillegg til dette skal Miriam ha […]

Kultursensitivitet

Den 3. september hadde OSF besøk av tolk, statsviter og foredragsholder Milica Javdan. Javdan holdt et foredrag om kultursensitivitet, der hun så nærmere på synlige og usynlige barrierer. Dette foredraget inngikk som en del av kurset for nye frivillige i både Home-Start Familekontakten og Ressursvenn. Tematikken Javdan tok for seg er svært aktuell i begge […]

Høstens første Språkvenn

Har du lyst til å bli bedre i norsk, eller kjenner du noen som vil? Språkvenn er et lavterskeltilbud der de som vil kan komme og trene på norsk språk i en uformell sammenheng.  Den 8. september kl. 19.00-21.00 holdes høstens første Språkvenn-kveld. Språkvenn er en hyggelig møteplass for norskspråklige og minoritetsspråklige kvinner og menn, […]

Program Erfaringskonferansen Ressursvenn 2020

Den 7. oktober arrangerer OSF Erfaringskonferansen for Ressursvenn på POPSENTERET i Oslo. Vi har nå gleden av å introdusere deg for programmet (se vedlegg). Skulle det være aktuelt å henge opp en plakat for eksempel på ditt arbeidssted? Vedlagt finner du arrangementets plakat. Merk deg at det kun er plass til 50 stk. denne dagen, […]

Smittevern i Solskinnsveien12

Når det kommer til smittevern og tiltak knyttet til Covid-19 oppdaterer vi stadig våre retningslinjer. Oslo Sanitetsforening tar smittevern på alvor. Per dags dato er det følgende regler som gjelder for arrangementer i Solskinnsveien 12: Personer med luftveisinfeksjoner kan ikke delta på arrangementer i OSF. Ved ankomst til Solskinnsveien 12 skal alle øyeblikkelig vaske eller […]

Bruk fritiden på noe verdifullt!

Er du på utkikk etter noe å bruke fritiden den på – noe som gir ekstra mening fordi det kjennes verdifullt? Den 27. august starter vi nytt kurs for de av dere som ønsker å bli en familiekontakt i OSF. Som familiekontakt går du på ukentlige besøk hjem til en familie som har behov for […]