IMG 9650

Vellykket møte med politikerne i dag

I dag har Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen & Goke Bressers vært på deputasjon i Helse- og sosialkomiteen på Oslo Rådhus.

Det var 15 politikere tilstede og alle partier var representert.

Goke snakket om Ressursvenn og viktigheten av at dette tiltaket fortsetter. Nå har OSF fått midler for et år, men det vi ønsker er midler for tre år slik at tilbudet både er forutsigbart og stabilt.

Ressursvenn er er tilbud til tidligere voldsutsatte kvinner. Ler mer om tilbudet her

Ellen Margrethe snakket om Home-Start+, dette er et tilbud for barnefamilier med eldre barn i alderen 6-16 år. Home-Start+ finnes allerede i tre kommuner. Vi har meget god erfaring med Home-Start noe vi har drevet med siden 2004. Vi ser at behovet for avlastning og hjelp er vel så stort i familier med eldre barn og vi ønsker å kunne tilby dette til bydelene vi dekker som er Frogner, Vestre Aker og St. Hanshaugen.

Ler mer om Home-Start her.

Politikerne viste engasjement og vi håper de forstår viktigheten av disse tiltakene, og hvor godt det er å komme tidlig inn i en sårbar situasjon.

Midten av desember får vi svar – gjett om vi er spente!

 

 

pexels photo 250177

Juleverksted

Om akkurat en måned er det juleverksted i Solskinnsveien 12.

Vi håper på fullt hus med besøk fra både store og små. Denne kvelden skal vi bl.a. lage juletrepynt, pynte fyrstikkesker og syltetøyglass og lage/pynte rammer. Her er det bare å slippe kreativiteten løs.

Vi serverer pizza, pepperkaker, gløgg og saft.

Husk å ta med Norgesglass eller syltetøyglass.

Påmelding innen 2.12 til pamelding@osf.no.

Torsdag 5. desember fra kl.17.00-19.00

Velkommen til juleverksted!

 

teddy teddy bear association ill 42230

Psykisk Førstehjelpskurs!

Kurset heter Psykisk Førstehjelpskurs og er et kurs fra Røde Kors og instruktøren er Dennis Frydenberg.

Dennis er seksjonsleder for ambulerende tjenester i Oslo og har over 40 års erfaring fra ambulansen. Han jobber mye med debrifing, et apparat som skal ivareta de ansatte.

Med dette kurset vil Dennis gi oss verktøy til å kunne håndtere vanskelige ting vi opplever. På kurset vil vi blant annet lære om hvordan man selv kan håndtere krisesituasjoner. Hvordan pleier mennesker å reagere i ulike krisesituasjoner? Hva er vanlig, hva er viktig i etterkant? I tillegg får vi høre om hvordan vi kan støtte andre som har opplevd noe vondt (uten å ville `behandle` dem). Dennis kommer til å snakke om sin erfaring på ambulansen, hvor viktig debrifing er, om reaksjoner rundt trafikkulykker og selvmord.

Mandag 11. november fra kl. 17.30- kl. 20.30 i Solskinnsveien 12 på Smestad.

Vi serverer snacks og godt drikke.

Påmelding til pamelding@osf.no, begrenset antall plasser.

Kvelden koster 100,- men er gratis for medlemmer og frivillige i OSF.

Velkommen!