Hva brenner du for?

Som frivillig i Oslo Sanitetsforening kan vi garantere deg at du kommer til å møte mange spennende mennesker, og at du vil lære mye om deg selv og andre! Det frivillige arbeidet i OSF er variert og vi har en rekke spennende prosjekter du kan delta på:

Barn og familie

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier med minst ett barn under skolealder i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Vil du passe barn slik at internasjonale kvinner kan praktisere norsk og bygge nettverk? Som frivillig vil du ha ansvar for barna sammen med en annen frivillig mens mødrene deltar i samtalegruppen i etasjen over. Dere velger selv hva slags aktiviteter dere vil gjøre sammen med barna.

Integrering og inkludering

Kvinneprat på Tvers er en uformell møteplass hvor kvinner som er nye i Norge får snakke norsk, lære om det norske samfunnet, og dele erfaringer med norske kvinner. Vi har behov for flere frivillige, som vil delta i vår samtalegruppe. Dette er en spennende møteplass, hvor frivillige og deltakere lærer av hverandre.

Bli frivillig for voldsutsatte kvinner

Prosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv» knytter kvinner ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig venn i Oslo Sanitetsforening. Ressursguidene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller i en sårbar og vanskelig periode. For å bli ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske og ønske å gjøre noe for andre.

Kreativitet

Kreativ gruppe møtes annenhver tirsdag i Solskinnsveien 12 på Smestad for å lære noe nytt, eller å lære bort noe spennende. Her er alle velkomne: Menn, kvinner og barn! Til høsten går vi i gang med fotokurs og gitarkurs!

Venner på Tvers er en gruppe med frivillige som strikker tøy til premature barn. Her er det koselig stemning hvor man både kan være sosial, gjøre noe meningsfylt og strikke i fellesskap.

Beredskapsgruppe

Omsorgsberedskapsgruppen er beredt til å yte omsorg i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer og ved pandemier. Viktige oppgaver er å stille med hus, mat og omsorg i en krisesituasjon og å bistå hjelpemannskap og helsepersonell ved større aksjoner eller hendelser.